NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKŠANA LATVIJĀ

Nekustamā īpašuma pirkšana Latvijā – tas ir mūsdienīgs un absolūti drošs īpašuma tiesību noformēšanas process, kur visu informāciju par īpašumu var viegli pārbaudīt, pieprasot informāciju caur vienoto valsts reģistru.

Īpašuma pirkšanas un noformēšanas etapi:

1. Pirkšanas - pārdošanas līguma parakstīšana, norādot maksājumu grafiku un termiņus.
2. Pie notāra noformē lūgumu par īpašnieka maiņu reģistrācijai Zemesgrāmatā (valsts vienotais nekustamo īpašumu reģistrs), pārbaudot visus iesniegtos dokumentus un darījuma leģitimitāti.
3. Pircējs pārskaita naudu uz pārdevēja kontu, atbilstoši līgumam.
4. Dokumentu iesniegšana Zemes dienestā un īpašuma reģistrācija uz jaunā īpašnieka vārda.

Dokumenti, kas nepieciešami reģistrācijai Zemes grāmatā:

1. Pirkšanas-pārdošanas līgums.
2. Lūgums par īpašnieka maiņu.
3. Bankas maksājuma uzdevums par to, ka nauda ieskaitīta pārdevēja kontā.
4. Kvīts par valsts nodevas nomaksu pērkot īpašumu – 2% apmērā.
5. Zemesgrāmatas saņemšana uz sava vārda 10 darba dienu laikā.

Īpašuma pirkšanas posmi, formējot hipotēku:

1. Iepriekšējā nodomu līguma parakstīšana starp pircēju un pārdevēju.
2. Noteikumu precizēšana bankā saistībā ar hipotēku.
3. Līguma par hipotēku parakstīšana.
4. Atvērts Darījuma konts.
5. Pirkšanas-pārdošanas pamatlīguma parakstīšana.
6. Savu līdzekļu pārskaitīšana uz darījuma kontu.
7. Bankas līdzekļu pārskaitīšana uz darījuma kontu.
8. Nodokļa nomaksa par īpašuma pirkšanu.
9. Nodokļa nomaksa par īpašuma pirkšanu.

Nodoklis par nekustamo īpašumu

Nodokļi par zemi un nekustamo īpašumu pie mums ir 5-8 reizes mazāki nekā Rīgā vai Jūrmalā.
Par 180 kv2 lielu māju ar zemes gabalu nodoklis ir vien 150 eiro gada.

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS IEGŪŠANA

Uzturēšanās atļauju izdod Latvijas Migrācijas dienests (PMLP).
Uzturēšanās atļauju saņemt var tikai Latvijā un izsniedz to ārzemniekam personīgi, tai skaitā, nepilngadīgiem ģimenes locekļiem.
Īpašuma pirkšana Latvijā dod jums tiesības iegūt uzturēšanās atļauju uz 5 gadiem.
Uzturēšanās atļauju varat formēt uzreiz uz visu ģimeni – nekustamā īpašuma īpašnieku, laulāto un nepilngadīgajiem bērniem. Pilngadīgie bērni var stāties kādā no Rīgas augstskolām un iegūt studenta uzturēšanās atļauju.
Uzturēšanās atļauja – tā ir plastikāta karte ar obligātu reģistrāciju un nomaiņu ik gadu.

Pēc 5 gadiem jūs varat:

Pagarināt savu uzturēšanās atļauju uz nākamajiem 5 gadiem. Šai gadījumā jums nav jādzīvo Latvijā.
Iegūt pastāvīgu uzturēšanās atļauju Latvijā. Jums ir jānokārto eksāmens latviešu valodā uz A2 kategoriju un jā dzīvo Latvijā 5 gadus. Atļautais prombūtnes laiks ārpus Latvijas ir 12 mēneši, bet ne vairāk kā 6 mēneši pēc kārtas.

Uzturēšanās atļauja dod tiesības:

Pastāvīgi dzīvot Latvijā;
strādāt un atvērt savu biznesu Latvijā;
ceļot pa Šengenas līguma valstīm bez vīzas;
iegūt ASV un Lielbritānijas vīzas uz atvieglotiem noteikumiem, iesniedzot dokumentus Latvijā;
noformēt ielūgumus pirmās radniecības pakāpes radiniekiem.

Pamatnoteikumi, lai iegūtu uzturēšanās atļauju:

1. Nekustamā īpašuma vērtībai jābūt ne mazākai par 25 000 eiro.
2. Nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
3. Apmaksa veikta, formējot bezskaidras naudas darījumu.
4. Nekustamais īpašums iegādāts no juridiskas personas, kas reģistrēta Latvijā vai ES (ir Latvijas nodokļu maksātājs) vai no fiziskas personas, kas ir Latvijas vai ES pilsonis, vai ārzemnieka, kam ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijā.
5. Kopējai īpašuma kadastra vērtībai uz iegādes brīdi jābūt ne mazākai par 80 000 eiro. Ja kadastra vērtība ir zemāka par iepriekš noradīto, tad kopējo īpašuma vērtību nosaka sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs un tai jābūt ne mazākai par 250 000 eiro.
6. Pieprasot sākotnējo uzturēšanās atļauju, ārzemnieks iemaksā valsts budžetā nodokli 5% apmērā no īpašuma vērtības.
7. Nekustamā īpašuma objekta sastāvā neietilpst lauksaimniecības zeme un mežs.

Nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

•  noteikta parauga anketu
•  fotogrāfiju
• dokumentu, kas pierāda nepieciešamā iztikas minimuma līdzekļu esamību – izziņa no jebkuras bankas, ka kontā ir līdzekļi, rēķinot: 1290 eiro investoram, 430 eiro laulātajam, 129 eiro uz bērna mēnesī, kas pareizināti ar 12 mēnešiem, tātad, ģimenei no trim cilvēkiem nepieciešami (1290+430+129) * 12 = 22 188 eiro. Izziņa derīga trīs mēnešus, kopš izsniegšanas brīža;
• dokuments, kas apliecina, ka pērkot nekustamo īpašumu, veikta bezskaidras naudas apmaksa;
• izziņu, ka nav sodāmības, ko izsniedz tās valsts kompetenti orgāni, kur ir piešķirta pilsonība, vai, kur viņš dzīvo (ārzemniekiem vecākiem par 14 gadiem);
• derīga veselības apdrošināšanas polise (standarta, formē Latvijā, vērtība ap 40 eiro);
• Latvijas medicīnas iestādes izdota izziņa, ka jums nav tuberkuloze aktīvā formā. Izziņa derīga gadu, kopš izsniegšanas brīža;
• dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma parāda, ja īpašums viņam pieder ilgāk par gadu;
• dokuments par nekustamā īpašuma cenas atbilstību, ko pieprasa Imigrācijas likums;
• dokuments par valsts nodevas nomaksu (150 eiro par dokumentu izskatīšanu 30 dienu laikā);
• ja kopā ar jums valstī iebrauc laulātais un nepilngadīgs bērns vai bērns, kas atrodas jūsu apgādībā, papildus jāiesniedz dokumenti, kas apliecina jūsu radniecību un notariāli apstiprināts vai pārvaldes amatpersonas klātbūtnē parakstīts dokuments, vai pārstāvniecībā parakstīta tā vecāka piekrišana, kurš neiebrauc Latvijas Republikā, ka bērns var dzīvot Latvijas Republikā;
• papildus var pieprasīt dokumentus, kas apstiprina, ka jūsu līdzekļi nekustamā īpašuma pirkšanai Latvijā ir iegūti legāli, piemēram: kontrakti, dokumenti par īpašuma pārdošanu, izziņa par ienākumiem, konta izraksts, izziņa no Ieņēmumu dienesta par nodokļu nomaksu no ienākumiem, darba grāmatiņa.

ES VĒLOS APSKATĪT VASARU

Kompānija SIA "LatDevelopment" projekta "BaltaVillage" īpašnieks

+371 29606091
Juridiskā adrese : Sloku iela 15, Pinki, Babites nov., Latvia, LV-2107 
Numurs uzņēmumu reģistrā 40103646546