Šī personas datu konfidencialitātes politika (turpmāk - Konfidencialitātes politika) attiecas uz visu informāciju, ko par lietotāju var saņemt vietne "Balta village" (turpmāk - "Balta Village"), kas atrodas domēna nosaukumā baltavillage.lv (kā arī tās apakšdomēni). izmantojot vietni baltavillage.lv (kā arī tās apakšdomēnus), tās programmas un produktus.
1. Terminu definīcija

1.1 Šajā konfidencialitātes politikā tiek izmantoti šādi termini:

1.1.1. “Vietnes administrācija” (turpmāk tekstā - Administrācija) - pilnvaroti darbinieki Balta Village teritorijas vadībai, kas darbojas SIA LatDevelopment vārdā., Kas organizē un / vai veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, personas datu sastāvu, apstrādāt, darbības (operācijas), kas veiktas ar personas datiem.

1.1.2. “Personas dati” - jebkura informācija, kas attiecas uz indivīdu tieši vai netieši (personas datu subjekts).

1.1.3. "Personas datu apstrāde" - jebkura darbība (darbība) vai darbību kopums (operācijas), ko veic, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, tostarp vākšana, reģistrēšana, sistematizācija, uzkrāšana, uzglabāšana, pilnveidošana (atjaunināšana, maiņa), personas datu ieguve, izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), personāldokumentācija, bloķēšana, dzēšana un iznīcināšana.

1.1.4. “Personas datu konfidencialitāte” ir prasība Operatoram vai citai personai, kas ir ieguvusi piekļuvi personas datiem, lai novērstu to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai citu juridisku pamatojumu pieejamības.

1.1.5. “Balta Village Website” ir savstarpēji saistītu tīmekļa lapu kolekcija, kas atrodas internetā, izmantojot unikālu adresi (URL): baltavillage.lv, kā arī tās apakšdomēnus.

1.1.6. "Apakšdomēni" ir lapas vai lapu krājums, kas atrodas trešā līmeņa domēnos, kas pieder vietnei "Balta Village", kā arī citas pagaidu lapas, kuru apakšā tiek sniegta kontaktinformācija administrācijai

1.1.5. „Balta Village lietotājs” (turpmāk tekstā - Lietotājs) ir persona, kurai ir piekļuve Balta village tīmekļa vietnei internetā un izmanto informāciju, materiālus un produktus no Balta ciemata mājas lapas.

1.1.7. "Sīkfaili" ir mazs datu sūtījums, ko nosūta tīmekļa serveris un kas tiek glabāts lietotāja datorā, kuru tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūkprogramma katru reizi nosūta tīmekļa serverim HTTP pieprasījumā, mēģinot atvērt attiecīgās vietnes lapu.

1.1.8. "IP adrese" ir unikāla tīkla adrešu adrese datortīklā, caur kuru Lietotājs var piekļūt "Balta Village".

1.1.9. “Produkts” ir produkts, ko lietotājs pasūtījis vietnē un maksā ar maksājumu sistēmām.

2. Vispārīgi noteikumi

2.1. Vietnes "Balta Village" lietošana, izmantojot Lietotājs, ir šī Privātuma politikas pieņemšana un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumi.

2.2. Ja nepiekrītat Privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam ir jāpārtrauc izmantot vietni "Balta Village".

2.3. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz "Balta Village" vietni. SIA LatDEvelopment nekontrolē un nav atbildīga par trešo pušu vietnēm, kurām Lietotājs var sekot Balta ciema vietnē pieejamajām saitēm.

2.4. Administrācija nepārbauda Lietotāja sniegto personas datu precizitāti.

3. Privātuma politikas priekšmets

3.1. Šī Privātuma politika nosaka administrācijas pienākumus aizsargāt personas datu konfidencialitāti, kuru Lietotājs pēc administrācijas pieprasījuma reģistrē Balta Village mājas lapā, parakstoties uz e-pasta biļetenu vai pasūtot.

3.2. Personas datus, ko atļauts apstrādāt saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, Lietotājs nodrošina, aizpildot veidlapas Balta Village tīmekļa vietnē un ietverot šādu informāciju:
3.2.1. uzvārds, lietotāja vārds;
3.2.2. Lietotāja kontakta tālruņa numuru;
3.2.3. e-pasta adrese (e-pasts)
3.2.4. Lietotāja dzīvesvieta (ja nepieciešams)
3.2.5. Preču piegādes adrese (ja nepieciešams)
3.2.6. Lietotāja uzņēmuma nosaukums (ja nepieciešams).

3.3. "Balta Village" aizsargā datus, kas tiek automātiski nosūtīti, apmeklējot lapas:
- IP adrese;
- informācija no sīkdatnēm;
- informācija par pārlūkprogrammu
- piekļuves laiks;
- atsauce (iepriekšējā lapas adrese).

3.3.1. Sīkfailu atspējošana var izraisīt nespēju piekļūt vietnes daļām, kurām nepieciešama atļauja.

3.3.2. Balta Village apkopo statistiku par tās apmeklētāju IP adresēm. Šo informāciju izmanto, lai novērstu, atklātu un atrisinātu tehniskas problēmas.


3.4. Jebkura cita iepriekš nenorādītā personiskā informācija (apmeklējuma vēsture, izmantotās pārlūkprogrammas, operētājsistēmas uc) ir pakļauta drošai uzglabāšanai un neizplatīšanai, izņemot gadījumus, kas paredzēti noteikumos. 5.2. un 5.3. šo konfidencialitātes politiku.
4. Personiskās lietotāja informācijas vākšanas mērķis

4.1. Administrācija var izmantot Lietotāja personas datus, lai:
4.1.1. Vietnē "Balta Village" reģistrētā Lietotāja identifikācija tās turpmākajai pilnvarošanai, pasūtīšanai un citām darbībām.
4.1.2. Sniedzot Lietotājam piekļuvi "Balta Village" vietnes personalizētajiem datiem.
4.1.3. Atgriezeniskās saiknes izveide ar Lietotāju, tostarp paziņojumu nosūtīšana, pieprasījumi par Balta Village tīmekļa vietnes izmantošanu, pakalpojumu sniegšana un lietotāju un pieprasījumu apstrāde.
4.1.4. Noteikt lietotāja atrašanās vietu, lai nodrošinātu drošību, novērstu krāpšanu.
4.1.5. Lietotāja iesniegto personas datu precizitātes un pilnīguma apstiprināšana.
4.1.6. Konta izveidošana, lai izmantotu Balta Village vietnes daļas, ja lietotājs ir piekritis izveidot kontu.
4.1.7. Lietotāja paziņojumi pa e-pastu.
4.1.8. Sniegt Lietotājam efektīvu tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas, kas saistītas ar vietnes "Balta Village" izmantošanu.
4.1.9. Balta Village vārdā sniedzot viņam piekrišanu īpašiem piedāvājumiem, informācijai par cenām, informatīvajiem izdevumiem un citu informāciju.
4.1.10. Reklāmas pasākumu īstenošana ar Lietotāja piekrišanu.
5. Personiskās informācijas apstrādes metodes un nosacījumi

5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma, jebkādā likumīgā veidā, tostarp personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai bez šādu rīku izmantošanas.

5.2. Lietotājs piekrīt, ka administrācija ir tiesīga telekomunikāciju operatoriem pārsūtīt personas datus trešajām personām, jo ​​īpaši kurjerpasta pakalpojumiem, pasta sakaru organizācijām (ieskaitot elektronisko), lai izpildītu Balta Village mājas lapā publicēto Lietotāja rīkojumu, ieskaitot piegādi Produkts, dokumentācija vai e-pasta ziņas.

5.3. Lietotāja personas datus var nodot pilnvarotajām valsts iestādēm tikai saskaņā ar likumā noteiktajiem iemesliem un kārtību.

5.4. Personas datu nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā administrācijai ir tiesības neinformēt Lietotāju par personas datu nozaudēšanu vai izpaušanu.

5.5. Administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nelikumīgas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.

5.6. Administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko rada Lietotāja personas datu nozaudēšana vai izpaušana.

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Lietotājs var:

6.1.1. Pieņemiet bezmaksas lēmumu par jūsu personas datu, kas nepieciešami vietnes "Balta Village" lietošanai, nodrošināšanu un dodiet piekrišanu to apstrādei.

6.1.2. Atjaunināt, papildināt informāciju, kas sniegta par personas datiem, ja mainās šī informācija.

6.1.3. Lietotājam ir tiesības saņemt no administrācijas informāciju par viņa personas datu apstrādi, ja šādas tiesības nav ierobežotas saskaņā ar federālajiem likumiem. Lietotājam ir tiesības pieprasīt no administrācijas viņa personas datu precizēšanu, bloķēšanu vai iznīcināšanu, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, neprecīzi, nelikumīgi iegūti vai nav nepieciešami norādītajam apstrādes nolūkam, kā arī veikt juridiskus pasākumus, lai aizsargātu viņu tiesības.

6.2. Administrācijai ir pienākums:

6.2.1. Izmantojiet informāciju, kas iegūta tikai šī Konfidencialitātes politikas 4.punktā noteiktajiem mērķiem.

6.2.2. Lai nodrošinātu konfidenciālas informācijas glabāšanu slepenībā, neizpaustu bez Lietotāja iepriekšējas rakstiskas atļaujas, un nepārdot, apmainīt, publicēt vai atklāt jebkādā citā veidā lietotāja nodotos personas datus, izņemot p. 5.2. Un 5.3. šī konfidencialitātes politika.

6.2.3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar kārtību, ko parasti izmanto šāda veida informācijas aizsardzībai esošajos biznesa darījumos.

6.2.4. Veikt ar attiecīgo Lietotāju saistīto personas datu bloķēšanu, sākot no Lietotāja vai viņa likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās iestādes pieprasījuma vai pieprasījuma, lai aizsargātu personas datu subjektu tiesības pārbaudes laikā, ja dati nav ticami vai ir nelikumīgi.

7. Pušu pienākumi

7.1. Administrācija, kas nav izpildījusi savas saistības, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu nelikumīgu izmantošanu saskaņā ar likumu, izņemot gadījumus, kas paredzēti punktā. 5.2., 5.3. un 7.2. šī konfidencialitātes politika.

7.2. Konfidenciālas informācijas nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:
7.2.1. Pirms tā zuduma vai izpaušanas kļuva publisks.
7.2.2. Tas tika saņemts no trešās personas, pirms to saņēma Resursu pārvalde.
7.2.3. Tas tika atklāts ar Lietotāja piekrišanu.

7.3. Lietotājs ir atbildīgs tikai par to, lai tiktu ievērotas juridiskās prasības, tostarp likumi par reklāmu, par autortiesību un blakustiesību aizsardzību, par preču zīmju un pakalpojumu zīmju aizsardzību, bet ne tikai iepriekš minētais, tostarp pilnīga atbildība par materiālu saturu un formu.

7.4. Lietotājs atzīst, ka atbildību par jebkādu informāciju (tostarp, bet neaprobežojoties ar: datnēm, tekstiem utt.), Uz kuru viņam var piekļūt Balta Village vietne, sedz persona, kas sniedza šādu informāciju.

7.5. Lietotājs piekrīt, ka informācija, kas viņam sniegta kā vietnes "Balta Village" daļa, var būt intelektuālā īpašuma objekts, kas ir aizsargātas tiesības un pieder citiem lietotājiem, partneriem vai reklāmdevējiem, kas publicē šādu informāciju tīmekļa vietnē "Balta Village".
Lietotājam nav tiesību veikt izmaiņas, iznomāt, pārskaitīt uz aizdevuma noteikumiem, pārdot, izplatīt vai radīt atvasinātus darbus, pamatojoties uz šādu saturu (pilnībā vai daļēji), ja vien šāda satura īpašnieki nav skaidri rakstiski apstiprinājuši šādas darbības saskaņā ar atsevišķa līguma noteikumiem.

7.6. Tekstilmateriālu (raksti, publikācijas, kas ir brīvi pieejamas Balta Village mājas lapā) gadījumā to izplatīšana ir atļauta, ja ir atsauce uz Balta Village.

7.7. Administrācija nav atbildīga Lietotājam par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas Lietotājam rodas sakarā ar dzēšanu, neveiksmi vai nespēju saglabāt visus Balta Village mājas lapā esošos Satura un citus sakaru datus vai pārraidīt tos.

7.8. Administrācija nav atbildīga par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies: izmantošanas vai nespējas izmantot vietni vai atsevišķus pakalpojumus; nesankcionēta piekļuve lietotāja sakariem; jebkuras trešās personas paziņojumus vai uzvedību uz vietas.

7.9. Administrācija nav atbildīga par jebkādu informāciju, ko lietotājs ievietojis Balta Village mājas lapā, tostarp, bet ne tikai: ar autortiesībām aizsargātu informāciju, bez autortiesību īpašnieka tiešas piekrišanas.

8. Strīdu izšķiršana

8.1. Pirms došanās tiesā ar prasību par strīdiem, kas izriet no attiecībām starp Lietotāju un Administrāciju, ir obligāti jāiesniedz prasība (rakstisks piedāvājums vai elektronisks piedāvājums par brīvprātīgu strīda izšķiršanu).

8.2. Prasības saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas rakstiski vai elektroniski paziņo prasītājam prasības izskatīšanas rezultātus.

8.3. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai Rīgas šķīrējtiesā.

8.4. Pašreizējie tiesību akti attiecas uz šo Privātuma politiku un attiecībām starp Lietotāju un Administrāciju.

9. Papildu noteikumi

9.1. Administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā bez Lietotāja piekrišanas.

9.2. Jaunā Privātuma politika stājas spēkā no brīža, kad tā ir ievietota Balta Village mājas lapā, ja vien konfidencialitātes politikas jaunajā izdevumā nav noteikts citādi.

9.3. Jebkuri ieteikumi vai jautājumi par šo konfidencialitātes politiku jāziņo: sales@baltavillage.com

9.4. Pašreizējā konfidencialitātes politika atrodas vietnē https://baltavillage.lv/policy.html

Atjaunināts: 2019. gada 20. marts

Rīga, SIA LatDevelopment

Kompānija SIA "LatDevelopment" projekta "BaltaVillage" īpašnieks

+371 29606091
Juridiskā adrese : Sloku iela 15, Pinki, Babites nov., Latvia, LV-2107 
Numurs uzņēmumu reģistrā 40103646546